• Uydudan Mezitli
  • Anket

    Mezitli'de Hangi Hizmetin Aksadığı Kanısındasınız ?

    Oy ver

Mail Listesi

Mailinizi kaydederek belediyemizle ilgili tüm gelişmelerden ve haberlerden anında haberdar olun.

Kaydet

Soli Kazıları


SOLİ POMPEİOPOLİS 2011 KAZILARI
22.08.2011 08:04:02

Soli Pompeiopolis Kazıları 2011 yılında Soli Höyük ve Roma Sütunlu Caddesinde 1 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında toplam 35 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Sütunlu caddedeki kazılar, güney uçta restore edilecek yaklaşık 1000 metrekarelik alanın hemen kuzeyindeki B9, C9, D9, E7, E8, E9 ve E10 plan karelerinde başlatıldı. Güney uçtaki restorasyon çalışmaları ile birlikte yürütüldü. Bu plan karelerdeki kazıların amacı ileride yapılması planlanan ek restorasyonlara yöneliktir. Kazılar sonucunda güneydeki Roma dükkanlarının devamı niteliğinde bir mekan açığa çıktı. Bu mekanı güneyinde üstte doğu portikoyu doğu-batı doğrultusunda kesen Bizans Dönemi su kanalı, altında ise yaklaşık 3.5 metre derine inen Roma Dönemi rögarına; rögarın kuzey kenarında ise rögara bitişik bir ocağa rastlanmıştır. Rögar Helenistik çöplük olarak kullanılmıştır. Rögar ile ocağın bir dönem aynı anda kullanıldıkları öğrenilmiştir. Ocağın hem rögarı hem de Helenistik tabakayı tahrip ettiği arkeolojik verilerden anlaşılmaktadır. Ocak çevresinde ve rögar içinde İ.Ö. 3-1. yüzyıla tarihlenen birçok buluntu açığa çıkarılmıştır. Adeta zengin bir Helenistik mezar buluntularıyla paralellik gösteren rögardan lagynoslar, olpeler, megara kaseleri, kandiller, unguentariumlar, sikkeler, figürinler, mortarium ile kulplu öğütme taşı, dokuma ağırlıkları ve ağırşaklar vb. bulunarak Müzelik değerde 38 adedi Mersin Müzesine teslim edilmiştir. Bu zengin Helenistik kap repertuvarı, Pompeiopolis Sütunlu Caddesinin Roma Döneminden önceki kullanımına ilişkin kanıtları göstermesi bakımından önemlidir. Bu buluntular, Pompeiopolis’in Helenistik Dönemde de etkin bir liman kenti olduğunu akla getirmektedir.

Soli Höyükte 2011 kazıları Arkaik Teras çevresinde sürdürülmüştür. Arkaik Teras mekanları doğuya bakan birbirine bitişik odalardan oluşan bir mimari komplekstir. Soli’de İ.Ö.7. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Geç Arkaik Döneme kadar kesintisiz yerleşim söz konusudur. Soli’nin kolonizasyon dönemine (İ.Ö. 7.-6. yüzyıl) tarihlenen bu teras, arkeolojik olarak Soli’nin Doğu Grek ve Kıbrıs ile olan yakın ilişkilerin varlığını göstermektedir. Tarihsel olarak da ünlü Atinalı devlet adamı Solon’un (İ.Ö. 640-559), kurucusu olduğu Soli’de görev yaptığı dönemi işaret etmektedir. Bu dönem buluntuları arasında fikellura stili krater parçaları, kabartmalı mimari terra cottalar, Fenike tipi lekythoslar vb. önemlidir. Soli teras mekanları, Arkaik Dönemde mimari olarak şimdiye kadar Kilikia’da açığa çıkarılmış en belirgin akropol yapılarıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen Soli Pompeiopolis Kazıları’nda 2011 yılında olan en önemli gelişme, Sütunlu Cadde’nin güney ucunun restorasyonunun başlatılmış olmasıdır. Proje karşılıklı yedişer toplam ondört sütunun ayağa kaldırılmasıyla 2011 yılı sonunda bitirilecektir.   Kazı ile ilgili resimler