2021/Ekim Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Ekim Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                                              ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yoklama ve açılış;

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Mezitli Belediyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel (avukat) ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Mezitli 209 ada, 2 parseldeki Mezitli Belediyesine ait 3.910,00 m² Okul Alanı vasfındaki taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mezitli Belediyesine ait eski Davultepe Belediye Binasının birinci katının tamamı ve zemin katın batı yönündeki depo ve ön taraftaki boş alanın kapatılıp, tadilatının yapılarak, Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi (METEM) olarak kullanılmak üzere Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 10 yıl süreyle tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece (Deniz) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Muhtarlık binasına bitişik olarak yapılacak taziye evine “Mezitli Belediyesi Fikriye Atılgan Taziye Evi” isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tenisçisi Demir HALİSDEMİR’in 4-10 Ekim 2021 ile 15-20 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ITF Junior Uluslararası Turnuvasına; 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Muğla, Ankara, İstanbul, Manisa, Sakarya; 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla, Malatya’da düzenlenecek Büyükler Hafta Sonu Turnuvalarına katılabilmesi için kendisine refakat edecek annesi ile birlikte gidiş-dönüş ulaşımının uçakla sağlanması, transfer, konaklama ve yeme-içme giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında Belediyemizce karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-Mezitli Belediyesince daha önce satışı yapılan, tapuda Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi 658 ada, 3 parseldeki 1.720,00 m² taşınmazın alan büyüklüğünün 3402 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince 1.721,33 m² olarak tespit edilmesinden dolayı ortaya çıkan Mezitli Belediyesine ait 1.33 m² farkın satılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 3552 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada, 1 parsel, 1969 ve 2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan Orman Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 11617 ada, 1 parsel ile 11914 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mezitli Belediyesinin, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olması,
  2. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gönüllü Zabıta Uygulama Yönergesi,

    c)   Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eşitlik Birimi Yönergesi,

    d)  İçel Sanat Kulübü XXVI. Mersin Arkeoloji Günleri kapsamında, Arkeoloji Günleri Etkinliği   

          giderlerine Mezitli Belediyesinin katkı sağlaması,

  • Mezitli Belediyesinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin ücretinin belirlenmesi,
  • TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi’ne Mezitli Belediyesi’nin maddi destek vermesi,
  • Mezitli Belediyesi Sahil Düzenleme Projesi kapsamında, Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden kiralanan 4 adet kıyı alanının, gelir getirmesi ve halkın ihtiyacının karşılanması amacıyla 9 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması,
  • Mezitli Belediyesine ait Çocuk Gündüz Bakımevlerinin sevk ve idaresinin etkin ve verimli yürütülmesi için bir müdürlüğün ihdası,
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 131 ada, 1 parsel ile 132 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Anayurt Mahallesi, 577 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                             

Ahmet ÖZTÜRK

Belediye Başkan V.

Önceki Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Çalışmalarına Başladı