2021/Kasım Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Kasım Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                        

Yoklama ve açılış;

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesi boş memur kadrolarının iptal ve ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi memur ve sözleşmeli personellerine ilişkin olarak yetkili sendika ile 01/01/2022-31/12/2023 dönemini kapsayan toplu sözleşmenin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Sermayesinin tamamı Mezitli Belediyesine ait Mutlu Mezitli Ltd. Şti’nin sermaye artırımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Merkez Cami Lojmanı olarak Mezitli Müftülüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilen, Davultepe Mahallesi, 166 ada, 7 parseldeki mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait, tamamı 284,00 m² 2 katlı, 2 bağımsız bölümlü yapının tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5- Cemevi inşaatında kullanılmak üzere Alevi Kültür Derneğine maddi yardım yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 865 ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 870 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Belediyemiz sınırları içerisindeki mükerrer 9 adet sokak isminin değiştirilmesi,
  2. Belediyemiz sınırları içerisinde, Cemilli Mahallesinde piknik alanı olarak kullanılan yere Toros Koleji Mezunları Derneği Koruluğu isminin verilmesi,
  3. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 3552 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  4. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada, 1 parsel, 1969 ve 2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan Orman Alanı ile 1009, 2053 ve 1970 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  5.  Mersin İli, Mezitli İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 11617 ada, 1 parsel ile 11914 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  6. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,
  7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 131 ada, 1 parsel ile 132 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kaleköy Mahallesinde bulunan muhtelif parseller kapsamında, uygulama sorunlarının çözümü amacıyla İdaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,

-Dilek ve temenniler.                                                                                             

                                                                                                                                Neşet TARHAN

 Belediye Başkanı

Önceki 2021/Ekim Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi