2021/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                               ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesinde geçici işçi statüsünde çalışan 2 işçinin 2022 yılında da çalıştırılmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Seymenli Mahallesi, Karanfil Caddesi, No: 7 Mezitli/Mersin adresinde mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 216,00 m² ahşap yapının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-3402 sayılı Kanunun 22-a maddesi uygulaması (Kadastro Güncelleme) çalışmaları için 10/07/2020 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan, İlçemiz Çankaya ve Çamlıca mahallelerindeki bilirkişilerin mahalle adı karışıklığının düzeltilmesi ve bilirkişilik şartını taşımayan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Mezitli Lojistik Depolama ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Mezitli Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 496 ada, 14 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Esenbağlar Mahallesi, 643 ada, 1 parsel, 644 ada, 1 parsel, 645 ada, 1 parsel ve 4431 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mezitli Belediyesi boş memur kadrolarının iptal ve ihdası,
  • Sermayesinin tamamı Mezitli Belediyesine ait Mutlu Mezitli Ltd. Şti’nin sermaye artırımı,
  • Cemevi inşaatında kullanılmak üzere Alevi Kültür Derneğine yardım yapılması,
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 865 ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 870 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                             

  Neşet TARHAN

 Belediye Başkanı

Önceki Mezitli’de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Hizmete Girdi