2022/Ocak Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 4 Ocak 2022 Salı günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Ocak Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                                               ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesinde 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere verilecek aylık net ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-İlçemizde sportif faaliyetlerde bulunan federasyona kayıtlı amatör spor kulüplerine ayni ve/veya nakdi yardım yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Kadın ve Çocuklara Yönelik Ortak Çalışmaları İçeren İşbirliği Protokolü”nün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Programı kapsamında, Kardeş Kentimiz KKTC-Çatalköy Belediyesi ile  “Çatalköy ile Mezitli Elele Projesi”nin hazırlanması, gerekli imzaların atılması, her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanımızın görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Programı kapsamında, 12-15 Ocak 2022 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde “Çatalköy ile Mezitli Elele Projesi” çalışmalarını yürütmek üzere Belediye Başkanı Neşet TARHAN, Belediye Başkan Yardımcısı Nuran KURTULUŞ ile Strateji Geliştirme Koordinatörü Hürrem Betül LEVENT ERDAL’ın Harcırah Kanunu kapsamında görevlendirilmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mezitli Belediyesinin girişimiyle sürdürülen Filozof ve Astronomi Biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarının kazı çalışmalarında kullanılmak üzere Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 50.000.00 TL bağışı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Deniz Mahallesi, 124 ada 1 parsel, 123 ada 1 parsel, 496 ada 1 ve 3 parseller, 493 ada 1 parsel, 494 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, TK 631117 No.lu alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 1. Mezitli Belediyesinde geçici işçi statüsünde çalışan 2 işçinin 2022 yılında da çalıştırılmaları,
 2. Seymenli Mahallesi, Karanfil Caddesi, No: 7 Mezitli/Mersin adresinde mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 216,00 m² ahşap yapının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi,
 3. Mezitli Lojistik Depolama ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Mezitli Belediyesine hibe edilmesi,
 4. Mezitli Belediyesi zabıta memurlarının 2022 yılı fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi,
 5. Mezitli Belediyesi Pazar Yerleri Düzenleme Yönetmeliğinin güncellenmesi,
 6. Taş Mektep Binasının kullanımının ve proje protokolünün 2 yıl uzatılması,
 7. İlçemiz Çankaya ve Çamlıca mahallelerindeki kadastro güncelleme çalışmalarında görevlendirilen bilirkişilerin mahalle adı karışıklığının düzeltilmesi ve bilirkişilik şartını taşımayan bilirkişinin yerine yenisinin seçilmesi,
 8. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 496 ada, 14 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 9. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Esenbağlar Mahallesi, 643 ada, 1 parsel, 644 ada, 1 parsel, 645 ada, 1 parsel ve 4431 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 10. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 865 ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 870 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 11. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 1964 ve 1965 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 12. Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), 33251689 Plan İşlem Numaralı Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), 33895297 Plan İşlem Numaralı Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi), 33929833 Plan İşlem Numaralı Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği,
 13. Mahkeme Kararlarına istinaden İdaremizce hazırlanan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 484 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                           

Neşet TARHAN

Belediye Başkanı

Önceki 2021/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi