MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

 Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 3 adet Balık Satış Ünitesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 13/01/2022 günü saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                        KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:

Mahallesi MevkiiNoCinsi(M²)Yıllık Muh. BedelG.TeminatGünSaatSüresi
Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad.36BBalık Satış Ünitesi32178.000,00TL5.340,00TL13/01/202214:153 yıl  
Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad.36CBalık Satış Ünitesi32178.000,00TL5.340,00TL13/01/202214:153 yıl  
Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad.36DBalık Satış Ünitesi32178.000,00TL5.340,00TL13/01/202214:153 yıl  

İhaleye ilişkin şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
  4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  5. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
  6. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  7. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
  8. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
  9. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
Önceki Minik Ece İstedi, Mezitli Belediyesi 30 Dakikada Parkı Yeniledi!

Yorum bırakabilirsiniz.