2022/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Şubat 2022 Salı günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi 

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Soli Güneş Festivali kapsamında yapılacak Liselerarası Müzik Yarışması Şartnamesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-21 Mayıs-10 Haziran 2022 tarihleri arasında 20.si yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivaline Mezitli Belediyesinin maddi destek sağlaması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Mezitli Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi” kapsamında, Kardeşkentimiz Berlin Tempelhof Schöneberg Belediyesi ile birlikte başvurulacak proje ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Neşet TARHAN’ın görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 10301 ada, 4 parseldeki Mezitli Belediyesine ait 1.732,60 m² hissenin toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesinin artırılması için şantiye sahası ve idari bina olarak kullanılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine 5 yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2020/1009 E. 2021/981 K. Sayılı Kararı gereği İdaremizce hazırlanan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 938 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 11110 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 522 ada, 4 parsel ile 524 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Çeşmeli Otoyol Kavşağının doğusunda yer alan muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fatih Mahallesi, TK 65395 Nolu Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 1. Mezitli Belediyesinde 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellere verilecek aylık net ücretin belirlenmesi,
 2. İlçemizde sportif faaliyetlerde bulunan federasyona kayıtlı amatör spor kulüplerine ayni ve/veya nakdi yardım yapılması,
 3. Mezitli Lojistik Depolama ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Mezitli Belediyesine hibe edilmesi,
 4. Belediye Başkan yardımcılarının aylık ücretlerinin belirlenmesi,
 5. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Deniz Mahallesi, 124 ada 1 parsel, 123 ada 1 parsel, 496 ada 1 ve 3 parseller, 493 ada 1 parsel, 494 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 6. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, TK 631117 No.lu trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 8. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 496 ada, 14 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 9. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Esenbağlar Mahallesi, 643 ada, 1 parsel, 644 ada, 1 parsel, 645 ada, 1 parsel ve 4431 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 10. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 865 ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 870 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 11. Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi), Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği,
 12. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Atatürk Mahallesi, 244 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                           

                                                                                                                                      Neşet Tarhan

Belediye Başkanı

Önceki 2022/Ocak Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi