2022/Mart Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Mart 2022 Salı günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Mart Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Milliyetçi Hareket Partisinden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Fuat DEĞER’in görev aldığı Plan ve Bütçe Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere aynı partiden bir üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesinin Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğine (METAB) katılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-MezitliBelediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Milli Tenisçisi Demir HALİSDEMİR’in Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek Milli Takım Hazırlık Turnuvalarına katılabilmesi için kendisine refakat edecek annesi ile birlikte gidiş-dönüş ulaşımlarının uçak ile sağlanması ve transfer, konaklama giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-MezitliBelediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 5 jimnastikçisi ile 2 antrenörün 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 2. Lig Kadınlar Müsabakalarına katılabilmeleri için gidiş-dönüş ulaşım ve konaklama giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Belediyemizce daha önce ihdas edilen 2 adet memur kadrosunun (II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli) iptal ve ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kaleköyü Mahallesi, 144 ada, 24 parsele ilişkin Örtü Altı Tarım Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Soli Güneş Festivali kapsamında yapılacak Liselerarası Müzik Yarışması Şartnamesi,
  2. 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline Mezitli Belediyesinin maddi destek sağlaması,
  3. Mezitli Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği,
  4. Mersin Lojistik Depolama ve Dış Ticaret Limited Şirketinin Mezitli Belediyesine bağışlanması,
  5. Adnan Menderes Bulvarı Fatih Mahallesindeki Fatih Parkına anıt heykel yaptırılması talebi,
  6. Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2020/1009 E. 2021/981 K. Sayılı Kararı gereği İdaremizce hazırlanan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 938 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 11110 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  8. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 522 ada, 4 parsel ile 524 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  9. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Çeşmeli Otoyol Kavşağının doğusunda yer alan muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  10. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fatih Mahallesi, TK 65395 Nolu Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                           

                                                                                                                                      Neşet TARHAN

       Belediye Başkanı

Önceki Kompost üretimine takım elbiseli, kravatlı destek