2022/Nisan Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Nisan Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                 

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesi Encümeninde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi İhtisas Komisyonlarına üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 3. Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 4. Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 5. Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 6. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği Seçimi,
 7. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliği Seçimi,

3-Tarihi Kentler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 2 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 asıl, 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-İç AnadoluBelediyeler Birliği Meclisinde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 asıl, 2 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mezitli Belediyesinin 2021 Mali Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini içeren Denetim Komisyonu raporunun okunarak Belediye Meclisinin bilgisine sunulması,

8-Mezitli Belediyesi Başkanlık Makamının 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-Mezitli Belediyesinin banka hesapları ile taşıt ve iş makinelerinin kamuya tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Bahadın Belediyesi ile Mezitli Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12-Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Bahadın Belediyesine 33 TZ 975 plakalı 1998 model kamyonun bağışlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-Mezitli Belediyesinin üyesi olduğu Eurocities Çevre Forumu’nun 5-8 Nisan 2022 tarihleri arasında Grenoble/Fransa’da düzenleyeceği toplantısına katılmak üzere Belediye Başkanımız ile birlikte Eurocities Koordinatörü’nün Harcırah Kanunu kapsamında görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14– Mezitli Belediyesinin üyesi olduğu Avrupa Kentler Ağı’nın (Eurocities) 7-11 Haziran 2022 tarihleri arasında Espoo/Finlandiya’da düzenleyeceği toplantısına katılmak üzere Belediye Başkanımız ile birlikte Eurocities Koordinatörü’nün Harcırah Kanunu kapsamında görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-Mezitli Belediyesinin kardeş kenti Almanya’nın Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesinin organizasyon komitesinde olduğu ve gençlere yönelik olarak 20-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek 2022 REC Film Festivaline katılmak üzere, Festivale başvuran 3 gencimizle birlikte ilgili Belediye personelinin Harcırah Kanunu kapsamında görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16-Mezitli sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 33196 sokak, 14 numaralı adreste yapılacak Otizm Köyü Projesindeki ünitelerden birine Mehmet YÜCESOY adının verilmesi şartıyla, Mezitli Belediyesine inşaat malzemesi bağışlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17-Mülkiyeti Hacı İsmail Vakfına ait, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 154 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazdaki tapu şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

1/2

18-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 180 ada, 1 parseldeki Mezitli Belediyesine ait 352,97 m²’lik hissenin Akdeniz Bölge Komutanlığınatahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Mezitli Belediyesine tahsis edilmiş olan Tece Halk Plajının batı tarafındaki çevrili sahil bandının, üyelerinin kullanımına sunulmak üzere, bedelsiz olarak 10 yıl süreyle Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ücretsiz tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20-Belediyemiz sınırları içerisinde, Yenimahalle, 33160 ile 33157 Sokakların kesişiminde bulunan koruluğa “29 Ekim Kadınları Koruluğu” adının  verilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 217 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 1. Mezitli Belediyesinin Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğine katılması,
 2. Mezitli Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği,
 3. Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 12674 ada, 1 nolu parselin doğusunda yer alan park alanına Neşe-Bülent Oktay adının verilmesi,
 4. Mezitli Belediyesinin Kars Susuz Belediyesine arpa ve/veya buğday tohum desteğinde bulunması,
 5. Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesinin “Ücretler” başlıklı 9. Maddesinin 9. Bölümündeki “İmarla İlgili Diğer Ücretler ve Muafiyetler” kısmında değişiklik yapılması,
 6. Mezitli Belediyesinin Kardeş Kenti Kahramanmaraş İli Nurhak Belediyesine çocuk oyun parkı yapımı için yardım yapılması,
 7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Hürriyet Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
 8. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kaleköy Mahallesi, 144 ada, 24 parsele ilişkin Örtü Altı Tarım Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

-Dilek ve temenniler.                                                                                            Neşet TARHAN

                                                                                       Belediye Başkanı

Önceki İLANEN TEBLİGAT