Mezitli Belediye Meclisi’nin 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                        

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi Kreş Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Türkiye Tenis Federasyonunca 23-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Türkiye Senyörler Takım Şampiyonasına katılacak Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın sporcularının (4 kişi) turnuva katılım, malzeme, ulaşım ve konaklama giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-15-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında Karabük’te düzenlenecek B Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına katılacak Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bilek Güreşçisi Hasan UYGUR ile antrenörünün ulaşım ve konaklama giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-06-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonasına katılacak 14 sporcu ve ebeveynleri ile satranç eğitmeninin ulaşım ve konaklama giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde futbol takımı kurulabilmesi için nakdi yardım yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mersin İli, Mezitli İlçesi, İstiklal Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 39 ada, 12 parsel ve çevresindeki parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 37 ada, 1 parsel ve çevresindeki parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması,
  2. Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Bahadın Belediyesine 33 TZ 975 plakalı 1998 model kamyonun bağışlanması,
  3. Mezitli Belediyesinin üyesi olduğu Avrupa Kentler Ağı’nın (Eurocities) 7-11 Haziran 2022 tarihleri arasında Espoo/Finlandiya’da düzenleyeceği toplantısına katılmak üzere Belediye Başkanımız ile birlikte Eurocities Koordinatörü’nün görevlendirilmesi,
  4. Mezitli Belediyesinin kardeş kenti Almanya’nın Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesinin organizasyon komitesinde olduğu ve gençlere yönelik olarak 20-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek 2022 REC Film Festivaline katılmak üzere, Festivale başvuran 3 gencimizle birlikte ilgili Belediye personelinin görevlendirilmesi,
  5. Mülkiyeti Hacı İsmail Vakfına ait, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 154 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazdaki tapu şerhinin kaldırılması,
  6. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 180 ada, 1 parseldeki Mezitli Belediyesine ait 352,97 m²’lik hissenin Akdeniz Bölge Komutanlığınatahsisi,
  7. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Mezitli Belediyesine tahsis edilmiş olan Tece Halk Plajının batı tarafındaki çevrili sahil bandının, üyelerinin kullanımına sunulmak üzere, bedelsiz olarak Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine tahsisi,
  8. Mezitli Belediyesi Spor Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması,
  9. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 217 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                           

Neşet TARHAN

Belediye Başkanı

Önceki Mezitlili Kadınlar Aronya Üretimine Başlıyor