Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) ve Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Önceki Mersin İli, Mezitli İlçesi, Atatürk Mahallesi, 244 Ada 2 ve 3 Parsele İlişkin 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği