2022/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                         :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda hazırlanan Mezitli Belediyesi Spor Ödül ve Yardım Yönetmeliği Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranççısı Fatma Nisa ÇELİK’in 15-28 Eylül 2022 tarihleri arasında Gürcistan-Batum’da düzenlenecek Woold Cadets Chess Championship 2022’ye katılabilmesi için kendisine refakat edecek ebeveyni ile birlikte gidiş-dönüş ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin Belediyemizce karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Mezitli Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Davultepe Mahallesi, GMK Bulvarında, mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 945 nolu binanın zemin katındaki bağımsız bölümün (945/E) MESKİ Tahsilat ve Abone Hizmetlerinde kullanılmak üzere Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Mezitli Belediyesi tarafından Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine tahsis edilmiş olan Tece Halk Plajının batı tarafındaki çevrili sahil bandının tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mezitli Belediye Meclisinin 2022/Ağustos Ayında tatil yapması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 1964 ve 1965 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Kazakistan’ın Atyrau Kenti ile Mezitli arasında kardeş kent ilişkisi kurulması,
  2. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 906 ada, 14 parsel ve çevresindeki parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  3. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 953 ada, 1 parsel ve çevresindeki muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  4. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece 526 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  5. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk 147 ada, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                           

                  Neşet TARHAN

        Belediye Başkan

Önceki 2022/Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi