Mersin İli, Mezitli İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Önceki “Mersin Mezitli Kargasekmez Göleti Malzeme Ocağı ER: 3397985 Kaya Ocağı Ve Kırma Eleme Tesis” Projesi Faaliyetine İlişkin Proje Tanıtım Dosyası Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi (E-ÇED)’Ne Ait “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Kararı