2022/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca İdaremizin denetimi sonucunda düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması,

2-Belediyemizde geçici işçi statüsündeki 1 işçinin 2023 yılında da çalıştırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Mezitli Belediyesi zabıta personellerinin 2023 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, İçel Anadolu Lisesi güneyinde, mülkiyeti Belediyemize ait 3669 parsel üzerinde bulunan tesis ve müştemilatının sosyal projeler birimi ve güvenlik noktası olarak Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 260 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe 456 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece TK-79402 Nolu Trafo Alanı, Mezitli TK-82233 Nolu Trafo Alanı,  Kuyuluk TK-1068, TK-1067, TK-1037 Nolu Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Mezitli Belediye Meclisimizin 01/03/2022 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi 938 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mülkiyeti Belediyemiz adına geçen ve tamamı 214,00 m² olan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi 61 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın hak sahibi Numan ŞAHBAZ’a devrinin yapılması,
  2. Sermayesinin tamamı Mezitli Belediyesine ait Mutlu Mezitli Ltd. Şti’nin sermaye artırımı,
  3. Mersin İli Mezitli İlçesi Davultepe (75. Yıl ) Mahallesi sınırları içerisinde 40032 Sokak üzerinde bulunan park alanına yapılacak olan taziye evine  “Mezitli Belediyesi Mahmut Dikmen Taziye Evi” adı verilmesi,
  4. Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Görme Engelli Esenay Duru KÖSE’ye yan flüt alınması,
  5. Mezitli 5. Etap (Bozön Planlama Bölgesi) ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,
  6. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli, 72 ada, 1 parsele ilişkin Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.                                                                                          

                 Neşet TARHAN

               Belediye Başkanı

Önceki Kasım Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi