2023/Ocak Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Ocak Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Belediye Meclis üyeleri arasından daha önce görevlendirilmesi yapılan Belediye Başkan Yardımcılarının ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Mezitli Belediyesince daha önce ihdas edilen mevcut boş memur kadrolarının (II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli) iptal ve ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Mezitli Belediyesi personelinin gelişimine yönelik eğitim programları düzenlemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili üniversiteler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-MezitliBelediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Milli Tenisçisi Demir HALİSDEMİR’in ocak, şubat ve mart aylarında düzenlenecek Milli Takım Turnuvalarına katılabilmesi için destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mezitli Belediyesi zabıta memurlarının 2023 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi,
  2. Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, İçel Anadolu Lisesi güneyinde, mülkiyeti Belediyemize ait 3669 parsel üzerinde bulunan tesis ve müştemilatının sosyal projeler birimi ve güvenlik noktası olarak Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan tahsisin uzatılması,
  3. Mezitli Belediyesi Tiyatro Etkinlikleri kapsamda sergilenecek tiyatrolar için destek sağlanması,
  4. Mezitli İlçesi, Deniz Mahallesi, Orhun Caddesi, No: 28 adresinde bulunan Karavan Park’ın giriş ücretinin belirlenmesi,
  5. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu Kiralama ücretinin belirlenmesi,
  6. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 260 ada, 17 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe 456 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  8. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece TK-79402 Nolu Trafo Alanı, Mezitli TK-82233 Nolu Trafo Alanı ve 260 ada, 2 parsel güneyindeki Tarfao Alanı,  Kuyuluk TK-1068, TK-1067, TK-1037 Nolu Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  9. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi 938 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi,
  10. Mezitli 5. Etap (Bozön Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

-Dilek ve temenniler.                                                                                          

                 Neşet TARHAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

Önceki 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde İmar Uygulaması