2023/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       ;                                                                                                                                                                                      

Yoklama ve açılış;        

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca belirlenen ve 01-04 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşik Arap Emirlikleri “Dubai ATM Turizm Fuarı” programına, giderlerin Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğince karşılanmak üzere Belediyemiz ve Birlik Meclis Üyesi Ramazan TOKEL’in görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mersina Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin, Mezitli Belediyesi ile arasındaki protokol kapsamında 2023/Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşecek Yurtdışı Halk Oyunları Festivaline katılmaları için destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Uluslararası kuruluşlara üyelik konusunda sözleşme, pakt ve ağlara dair iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Ziyaretçi Programı (IVLP) kapsamında 15 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Amerika’da gerçekleştireceği Sürdürülebilir Şehirler MRP’sine, giderlerin davet eden kurumca karşılanmak üzere Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinatörünün görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,  

5-Mezitli Belediyesi 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-İller Bankası veya ticari bankalardan borçlanma yapılması ve borçlanmaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-İdaremizce hazırlanan; Mezitli 1. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), Mezitli 2. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), Mezitli 3. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) ve Mezitli 4. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mezitli Belediyesi personelinin gelişimine yönelik eğitim programları düzenlemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili üniversiteler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi,
  2. MezitliBelediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Milli Tenisçisi Demir HALİSDEMİR’in şubat ve mart aylarında düzenlenecek Milli Takım Turnuvalarına katılabilmesi için destek sağlanması,
  3. Mezitli Cemevi” binası inşaatının Mezitli Belediyesi tarafından tamamlanması,
  4. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 260 ada, 17 parsel ve yakın çevresindeki parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

 -Dilek ve temenniler.                                                                                          

                 Neşet TARHAN

              Belediye Başkanı

Önceki Mezitli’de aynı anda iki muhteşem açılış