2023/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisinin 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yoklama ve açılış; 

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

  *Senegal/Dakar Uluslararası Belediye Başkanları Forumu bilgilendirmesi.

1-Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi memur dolu-boş kadroların iptal ve ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-İlçemizde sportif faaliyetlerde bulunan federasyona kayıtlı amatör spor kulüplerine, derneklere ve sporculara yardım yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-İdaremize sunulan, Mersin İli, Mezitli İlçesi; Mezitli Mahallesi Tr-Tk 88682 nolu, Kuyuluk Mahallesi Tr-Tk 88464, Tr-Tk 88462, Tr-Tk 88213 nolu, Tece Mahallesi Tr-Tk 87939 nolu Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-İdaremize sunulan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 563 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-İdaremize sunulan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi 63 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri-Çocuk Bakım Ücretinin 2023-2024 dönemi için belirlenmesi,
  • Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin yürürlükten kaldırılarak revize edilmesi,
  • Adana Bölge İdare Mahkemesinin Kararına istinaden; İdaremizce hazırlanan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 539 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.    

                                                                                                                                   Ali DOĞANER

                                                                                                                                 Belediye Başkan V.                                     

Önceki İşinin patronu çocuklarının annesi