MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Belediye sınırlarımız içerisinde; Tece 104 ada 1 parsel, 106 ada 2,3 parsel, 125 ada 1
parsel, 130 ada 1 parsel, 131 ada 1 parsel, 133 ada 1 parsel, 188 ada 3, 4 parsel, 249 ada 1,2,3,4,5
parsel, 250 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel, 251 ada 2 parsel, 252 ada 1,2,3 parsel, 253 ada
1,2,3,4,5,6,7,10 parsel, 307 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel, 468 ada 1,2,4,5,6,7 parsel, 469 ada 1,2
parsel, 470 ada 1,2,3,4,5,6 parsel, 11186 ada 1 parsel, 11187 ada 1 parsel, ile Davultepe 560
ada 1 ve Davultepe 25 nolu (Eski 560 ada 2 nolu parselin ayırma çapı sonucu oluşan) parseli
kapsayan alanda Mezitli Belediye Encümeninin 13/10/2022 tarih ve 501 sayılı Encümen Kararı
ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde imar uygulaması kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir
Belediye Encümeninin 29/03/2023 tarih ve 505 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.
Yapılmakta olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde imar uygulaması hak sahibi
kişilere bilgi mahiyetinde ilan tarihinden itibaren, 15/05/2023 – 15/06/2023 tarihleri arasında 1
(bir) ay süre ile Belediyemiz ilan tahtasında ve eş zamanlı olarak (www.mezitli.bel.tr) adresinde
ilan edilmektedir.
Konu ile ilgili bilgi almak isteyenlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı İmar ve
Harita Şefliğine müracaat etmeleri ilanen duyurulur.
Bilgilerinize rica ederim.

*İş Bu Belge 12/05/2023 tarih 60460 sayılı yazıya istinaden askı süresi içerisinde tebliğ
edilmiştir.

Önceki Kadın sporculardan Başkan Tarhan’a ziyaret