2023/Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisinin 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                         ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Yoklama ve açılış; 

– Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-Mezitli BelediyesininAvrupa DayanışmaProgramı (ESC) Kalite Sertifikası başvurusu ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-Mezitli Belediyesi ile kardeş kentimiz Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında (Mutlu Yaşam Merkezi) Proje Koordinatörü Hürrem Betül LEVENT ERDAL’ın 07-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında ulaşım masrafları Tempelhof-Schöneberg Belediyesi tarafından karşılanmak üzere Harcırah Kanunu kapsamında görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün Milli Tenisçisi Demir HALİSDEMİR’in 2023 Yılı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenecek Milli Takım Seçme Turnuvalarına katılabilmesi için destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğinden Mezitli Belediyesinin ayrılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 648 ada, 2 nolu parseldeki “kapalı otopark alanı” olarak işaretli kısmın “işyerine ait kapalı otopark alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

  1. İlçemizde sportif faaliyetlerde bulunan federasyona kayıtlı amatör spor kulüplerine, derneklere ve sporculara yardım yapılması,
  2. İdaremize sunulan, Mersin İli, Mezitli İlçesi; Mezitli Mahallesi Tr-Tk 88682 nolu, Kuyuluk Mahallesi Tr-Tk 88464, Tr-Tk 88462, Tr-Tk 88213 nolu, Tece Mahallesi Tr-Tk 87939 nolu Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri,
  3. İdaremize sunulan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 563 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  4. İdaremize sunulan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi 63 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  5. Adana Bölge İdare Mahkemesinin Kararına istinaden; İdaremizce hazırlanan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli 539 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

-Dilek ve temenniler.    

                                                                                                                                   Neşet TARHAN

                                                                                                                                  Belediye Başkanı                                     

Önceki MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR