OLAĞANÜSTÜ Meclis Toplantısı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 1 Ağustos 2023Salı günü saat 11:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı OLAĞANÜSTÜ Meclis Toplantısı Gündemidir.  İlanen Duyurulur ;

Yoklama ve açılış;

-Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,

1-İdaremizce üst ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan Mezitli 6. Etap (Tece Kuzey Kesimi Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 Neşet TARHAN

 Belediye Başkanı

Önceki 94’üncüsü ve Mersin 1’incisi Baran İnce, Başkan Tarhan’ı ziyaret etti