BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

L90A3336

Müdür

Nuran KURTULUŞ

 

Temel Görevleri:

 

Mezitli Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten, tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye’nin imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmekten, halkı bilinçlendirici broşür, bülten, Belediye web sayfası vb. çalışmalarını içerik açısından yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediye’nin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, Belediye’nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, ilçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb. etkinlikleri hazırlamak ve izlemekten sorumludur.

 

 

Çalışma Faaliyetleri:

 

 • Yerel yönetimler başta olmak üzere, Belediye hizmet plan ve programlarına ışık tutacak çeşitli konularda deneyim aktarımını sağlayacak, ulusal ve uluslararası haftalık, aylık, yıllık yayınlara (dergi, gazete vb.) üye/abone olmak.
 • Belediyeye ilişkin her türlü haber ve TV Programının kaydını almak ve haber haline gelen tüm görüntüleri arşivlemek.
 • Kentimizin turistik ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran, belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini tanıtan filmler hazırlamak ve Belediyeye ait tanıtım filmlerinin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
 • Belediyemize gelen dergi ve kitapların arşivlenmesini sağlamak.
 • Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımları yapmak ve paylaşılacak materyalleri hazırlama sürecindeki iş ve işlemleri yürütmek.
 •  Basından gelen fotoğraf ve tasarımı tamamlanan tüm etkinlik ve çalışmaların hızlı bir şekilde paylaşımını sağlamak,
 • Belediyeye ait Sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlar ve sorulara yanıt vermek.
 • Kentimizin tabiatı, tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtımı, belediyemizin hizmet ve faaliyetleri, iç-dış tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerin (kitap, dergi, broşür, katalog, afiş, davetiye vb. materyaller) görsel tasarımlarını yapmak, baskı aşamasından montajına kadar geçen süreçleri takip ve kontrol etmek.
 • Yazılı ve görsel malzeme tasarımlarını hazırlamak. Reklam, ilan, billboard, raket, broşür, davetiye vb. tasarımlarını hazırlamak.
 • Tanıtım ve duyuru levhalarının tasarımlarını hazırlamak ve montajını yaptırmak.
 • Tasarımı hazırlanan tüm çalışmaların birim amiri, ilgili başkan yardımcısı ve üst yöneticinin onayına sunulması ve arşivlenerek kayıt altına alınması,
 • Telefon, internet, whatsapp ve şahsi başvuru yolu da dahil olmak üzere belediyemizin hizmetlerinden yararlanmak, bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak.
 • Vatandaşlardan gelen CİMER; istek, öneri ve şikayetleri değerlendirip sonuçlandırmak.
 • İlçemiz, Belediyemiz ve hizmetlerin tanıtımına yönelik, tespit edilen belirli noktalarda halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek.
 • Birim amiri tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.