2024/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisinin 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2024/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                         ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      –Yoklama ve açılış;     -Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli […]

Mersin İli, Mezitli İlçesi, 331041299 Plan İşlem Numaralı TK-104698, 331041301 Plan İşlem Numaralı TK-104235, 331041308 Plan İşlem Numaralı TK-103134, 331041312 Plan İşlem Numaralı TK-105400, 331041315 Plan İşlem Numaralı TK-100612, 331041318 Plan İşlem Numaralı TK-100611, 331041311 Plan İşlem Numaralı TK-102814 Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Askı Çıkış Tutanağı Askı Çıkış Tutanağı Meclis Kararları Mezitli Belediyesi Meclis Kararı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı TK_100612 O32C09B4B_TEKLİF Plan Açıklama Raporu TK_103134 O32B25C3D_TEKLIF Plan Açıklama Raporu TK_104235 O32C05B3D_TEKLİF O32C05C2A_TEKLİF Plan Açıklama Raporu TK_104698 O32C05D3D Plan Açıklama Raporu TK_105400 O32C05B1A_TEKLIF Plan Açıklama Raporu TK-100611 O33A21D1C Plan Açıklama Raporu TK_102814 O32C09B2D Plan Açıklama Raporu

Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisinin 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2024/Haziran Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                         ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      –Yoklama ve açılış;     -Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli […]

2024 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Sınavı (LGS) Hakkında

02 Haziran 2024 Pazar günü saat 09.30’da ve 11.30’da yapılacak olan Sınav sırasında önlem olarak, sınav öncesi sınavın yapılacağı tarihte ana cadde üzerinde ve sokak aralarında bulunan okullarımızın çevresinde klakson çaldırılmaması, Sınav yapılacak okulların çevresinde bulunan inşaatlardaki iş makinelerin gürültüsü sınavdaki öğrencileri olumsuz etkileyeceğinden, sınav merkezleri çevresindeki gürültü kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.