Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) ve Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Askı Çıkış Tutanağı Askı Çıkış Tutanağı Meclis Kararları Mezitli Belediyesi Meclis Kararı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı Rapor Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi) 1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği İlavesi Açıklama Raporu Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği […]

Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi II. Birleşimi Toplantı Günde

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi II. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur.: –Yoklama ve açılış; -Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 01-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, Mezitli […]

Mezitli Belediye Meclisi’nin 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2022/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                         –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi 2021 Mali […]