MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Belediye sınırlarımız içerisinde; Tece 104 ada 1 parsel, 106 ada 2,3 parsel, 125 ada 1parsel, 130 ada 1 parsel, 131 ada 1 parsel, 133 ada 1 parsel, 188 ada 3, 4 parsel, 249 ada 1,2,3,4,5parsel, 250 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel, 251 ada 2 parsel, 252 ada 1,2,3 parsel, 253 ada1,2,3,4,5,6,7,10 parsel, 307 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel, 468 […]

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) 25/05/2023 tarihinde Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında ve şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 25/05/2023 günü saat 14:00’e kadar belediyemize başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu […]

Ev Hayvanı Satış Yeri Sahipleri ve
Sorumlu Yöneticilerine Verilecek Olan Eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü tarafından 17.05.2023­18.05.2023 tarihlerinde 08:00­17:00 saatleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi 1 no’ lu salonda “ Ev Hayvanları Satışı Yapan Kişilere” sertifika verilmek üzere 2 (iki) günlük eğitim düzenlenecektir.

2023/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisinin 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Mayıs Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         –Yoklama ve açılış;  – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi,   *Senegal/Dakar […]

2023/Nisan Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

–Yoklama ve açılış;     – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi Encümeninde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Belediye Meclis üyeleri arasından 3 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-Mezitli Belediyesi İhtisas Komisyonlarına üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği Seçimi, Çevre ve Sağlık […]

2023/Mart Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisinin 1 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Mart Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       ;                                           –Yoklama ve açılış;       – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-24-29 Nisan 2023 […]

Olağanüstü Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı Olağanüstü Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       –Yoklama ve açılış; – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu hasar gören deprem bölgesine gönderilmek üzere Belediyemizce 30 […]

2023/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       ;                                                                                                                                                                                       –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Kültür ve […]

2023/Ocak Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Mezitli Belediye Meclisi’nin 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2023/Ocak Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemidir.  İlanen Duyurulur                                                                       ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi […]