2022/Mart Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Mart 2022 Salı günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Mart Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Milliyetçi Hareket Partisinden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Fuat DEĞER’in görev aldığı Plan ve Bütçe […]

2022/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Şubat 2022 Salı günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Şubat Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi  –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Soli Güneş Festivali kapsamında yapılacak Liselerarası Müzik Yarışması Şartnamesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-21 Mayıs-10 […]

2022/Ocak Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 4 Ocak 2022 Salı günü saat 10:00’da Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022/Ocak Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                                               ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-Mezitli Belediyesinde 2022 yılında tam […]

2021/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Aralık Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                               ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       –Yoklama ve açılış;         – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesinde geçici işçi statüsünde çalışan 2 işçinin 2022 yılında da çalıştırılmaları ile […]

2021/Kasım Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Kasım Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                         –Yoklama ve açılış; – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi boş memur kadrolarının iptal ve ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-Mezitli Belediyesi […]

2021/Ekim Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Ekim Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                                                                              ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         –Yoklama ve açılış; – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-Mezitli Belediyesi 2022 […]

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca; 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021/Temmuz Ayı Olağan Toplantı Dönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi                                         –Yoklama ve açılış; – Bir önceki birleşim tutanak özetinin görüşülmesi, 1-Mezitli Belediyesi 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 2-Mezitli Belediyesi Gençlik […]