DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZKAN TEMUR-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ (1)

Müdür

Özkan TEMUR

Temel Görevleri:

 

 • İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için demirbaş malzeme, temizlik malzemesi, kırtasiye, vasıta gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dahilinde yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve karar nameler uyarınca temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime teslim etmek.
 • Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.
 • Araç havuzunu kurmak ve düzenlemek.
 • Ayniyat saymanı aracılığı ile sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın girip çeşitli sebeplerle çıkmasını ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamak.
 • Doğrudan temin usulüne göre alımına karar verilen mal ve/veya hizmetlerini ihale yetkilisince onaylanmasına müteakip ilgili müdürlüğe bildirmek.
 • Diğeri ihale usulleri ile ihale edilmesine karar verilen mal ve/veya hizmetlerini ihale dosyaları hazırlanıp, komisyonların teşekkülü ve çalışması sağlanarak ihaleleri sonuçlandırmak.

 

HİZMETLERİMİZ

 

 • Belediyemize ait araçların sigorta ve muayenelerinin takibini yapmak.
 • Kurumumuza ait iş makinelerinin, motorlu araçların, sabit makinelerin ve diğer araçların, tüm bakım ve onarımı makine ikmal bakım-onarım bölümünde yapmak.
 • Kaynak atölyemizde imalatı yapılan malzemelerin ve ihtiyaç duyulan araçların boya işleri yapmak.
 • Belediyemize ait klimaların bakım ve onarımı periyodik olarak yapmak, varsa arızaları gidermek.
 • İlçemizdeki dernek, resmi kurumlar ve vatandaşlara araçta hissedilerek hizmet vermek
 • İlçemiz sınırları içerisinde cenaze nakil, cenaze yıkama ve malzeme temini (masa-sandalye-çadır-semaver vb.) konularında vatandaşlara hizmet sunmak.

Galeri