EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN ANIL ORHAN - PLAN PROJE MÜDÜRÜ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

Müdür

H. Anıl ORHAN

Temel Görevleri:

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün temel görevi; Mezitli`nin geleceğe yönelik yaşanılabilir ve sağlıklı yaşamın tesis edildiği bir kent olmasını sağlamak amacıyla; Belediyemiz emlaklarının yönetimi kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında imar planlarına uygun kamulaştırma, ihale suretiyle kiralama ve satış işlemleri, Belediyemize ait parsellerin resim kurumlara devir ve tahsis işlemlerinin yapılması, takas ve trampa işlemlerinin yürütülerek Belediyemiz yetkilisi ile gerçek/tüzel kişiler arasında gerekli tapu terkin işlemlerinin yapılması ve benzeri işlemleri gerçekleştirerek, Belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların envanterini tutup kontrollerinin sağlanması amacıyla işleri düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmektir.

 

Çalışma Faaliyetleri:

 

İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak hedefiyle; Belediye İmar Planında, belediye hizmet alanı, park alanı, sosyal tesis alanı vs. gibi kamuya tahsisli alanlardaki vatandaşlara ait hisselerin bedelli veya bedelsiz olarak kamulaştırma veya hibe işlemlerinin yapılarak belediyemiz adına 2020 yılında 35 adet tapu tescillerinin yapılmıştır.

 

İhtiyaç olan bölgelerde imar uygulaması yapılan alanlarda vatandaşın talebi üzerine, kapalı olan imar yoluna isabet eden örtülerin kamulaştırma veya hibe yolu ile kaldırılarak yol yapılacak hale getirilmesi hedefiyle 2020 yılında 16 tane sokak yol yapılmaya hazır hale getirilmiştir.

 

TALEP ÇEŞİTLERİ

 

  • Matbu dilekçe örnekleri (Kamulaştırma, Hisse Satışı, Kiralama, Devir)

Dilekçe Örnekleri: