İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ARZU BİTİGEN SAYLAM-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

Müdür

Arzu BİTİGEN SAYLAM

Müdürlük Yönetmeliği:

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, İmar Kanunu, Sığınak Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Elektrik Tesisat Yönetmeliği, Türk Standartları vb. Yapıya ait tüm yönetmelikler

 

 

Temel Görevleri:

 

Belediye sınırları içerisindeki yapılması planlan yapıların ilgili yönetmelikler doğrultusunda;

  • İmar durumlarını düzenlemek,
  • İmar durumuna istinaden yapı ruhsatlarını hazırlamak.
  • Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan yapıların yapı kullanma izinlerini düzenlemek.
  • Verilen ruhsatların arşivlenmesini sağlamak.

 

 

HİZMETLERİMİZ:

 

  • 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda, imar uygulamaları yapmak,
  • 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda imar durumu düzenlemek
  • Hale hazır harita yapım ve kontrol işlemleri
  • İnşaat Ruhsatı düzenlemek.
  • İnşaat ruhsatına uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izni belgesi düzenlemek.
  • Müdürlüğe havale edilen yazı ve dilekçeleri süresi geçmeden yanıtlamak.

 

Galeri