MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

NURİ YETKİN - MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

Müdür

Nuri YETKİN

Müdürlük Yönetmeliği:

Mezitli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik

 

 

Temel Görevleri:

Gelir ve alacakların tarh, tahakkuk ve tahsili; giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi; para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililerine verilmesi ve benzeri tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması, raporlanması.

 

 

Çalışma Faaliyetleri:

 • Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek.
 • Bütçe, Kesin Hesap, Faaliyet Raporu ve Ücret tarifelerini hazırlamak.
 • Gelirlerin tarh, tahakkuk, takip ve tahsilini yapmak.
 • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek.
 • Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence ve benzeri vergiler ile Harçlar, Ücretler, Para Cezaları, Ecrimisil ve katılım payları ve diğer tüm gelirlere ait işlemleri yapmak. (Beyan alma, beyanname ve rayiç bedel evrakı düzenleme).
 • Sayıştay, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bildirge, beyanname, denetim, raporlama vb. iş ve işlemleri yapmak.

 

 

ONLİNE İŞLEMLERİMİZ

 

 • Mükellef Borç Sorgulama
 • Tahsilat (Halkbank Şubeleri, Vakıfbank İBAN ve İnternet Bankacılığı)
 • Elektronik ortamda kurumsal yazışmalar yapmak
 • Web tapu ile tapu şerhi tesisive terkin işlemleri
 • İnternet Bankacılığı ile banka hesaplarını görebilme ve ödeme işlemlerini yapma
 • Posta Çeki:232545
 • Hesap Bilgilerimiz; Vakıfbank Mezitli Şubesi TR96 0001 5001 5800 7309 0449 23

Galeri