Misyon ve Vizyonumuz

 

MİSYON

Misyonumuz; yasal haklar, yetkiler ve halktan alınan destek ile var olan olumsuzlukları ve kısıtlamaları aşarak yaşanılabilirliği sağlayacak ve yükseltecek fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlar ile Mezitli Halkı’nın ortak gereksinimlerini karşılamaktır. Mezitli Belediyesi kent yönetiminde deneyim, birikim ve özgüvene dayalı kurumsal yapısı ile bilinçli kent halkının katkılarıyla bunu başarabilecek güce ve yeterliliğe sahiptir.

 

VİZYON

Vizyonumuz; sevgi ve kültür ile yoğrulmuş; huzur ve barışın hissedildiği; tarihi, kültürü, denizi, turistik konumu, yaylaları ve yeşili ile kucaklaşmış; plan ve programlarını buna göre yapmış, uygulamış, denetlemiş, özgün yapıyı bozmadan geliştirmeye ve geleceğe taşımaya özen göstermiş sosyal, kültürel ve modern bir belediyecilik anlayışını Mezitli halkına yaşatabilmektir. Mezitli’li olma bilincini geliştirmek, kent kimliğine sahip çıkmaktır.

VİZYONUMUZUN GERÇEKLEŞMESİNDE ESAS ALINACAK İLKELER

 • Cumhuriyet ilke ve değerleri ile hukuka bağlılık
 • Dürüstlük, güvenilirlik, saydamlık, katılımcılık, eşitlik  
 • Hoşgörü ve saygı  
 • Kararlılık, tutarlılık, plan ve programlılık 
 • Kültür ve tarihe bağlılık  
 • Beceriklilik, verimlilik

VAZGEÇİLEMEYECEK DEĞERLERİMİZ

 • Cumhuriyet ilke ve değerleri ile ilgili her türlü etkinliğin içinde ve en önlerinde olmak
 • Anayasa, yasa, yönetmelik ve tüzüklere bağlı kalmak, kamu yararını gözetmek
 • Kıt kaynaklarla nitelikli hizmet üretmek
 • Hesap sormak ve hesap vermek
 • Gereksinimlere uygun ve yerinde uygulamalar yapmak
 • Sorun değil, çözüm üreten personel yapısını oluşturmak
 • Hizmetlerde eşit ve adil olmak
 • Karar alma süreçlerinde katılımcılığı sağlamak
 • Doğal ve tarihi çevreyi korumak, çevre bilincini geliştirmek
 • Sevgi, saygı ve hoşgörü yaklaşımından ödün vermemek
 • Sosyal belediyecilik ve pozitif ayrımcılık yapmak

SONUÇ:

Misyonumuz, vizyonumuz, ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda, stratejik plan yöntemi ile stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için, hazırlanan projelerin kaynaklarla ve zamanla uyumlu olarak yaşama geçirilmesi belediyemizin öncelikli ve en önemli görevi olacaktır.

İlke ve değerlerimiz doğrultusunda stratejik amaç, hedef, politika ve projelerimiz, performans ölçütleriyle değerlendirilecek, başta belediye meclisimiz olmak üzere kentin ilgili birimleri, aktörleri ve proje ortakları tarafından denetlenecek, geliştirilecek ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılması sağlanacaktır.