PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HASAN ORHAN- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

Müdür

HASAN ORHAN

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 • Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alanı miktarının, sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlamak için evrensel standartlar seviyesine ulaştırmak.
 • İmar durumu ve mülkiyeti uygun yeşil alanların yeni park haline dönüştürerek hizmete hazır hale getirmek.
 • Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamak.
 • Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba göstermek.
 • Mezitli Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakımı (sulama, gübreleme, budama, çim biçimi), korunması (hastalık ve zararlılarla mücadele), geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini (yabancı otlarla mücadele) yapmak.
 • Mezitli Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç, çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlamak.
 • Park ve yeşil alanların oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçeklerin teminini sağlar ve imkânlar doğrultusunda üretimini yapmak.
 • Ağaç dikimi kampanyaları düzenleyip, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapmak.
 • Botanik ve hobi bahçeleri oluşturup, halkın yararlanabileceği hale getirmek.
 • Müdürlük çalışmaları için gerekli makine ve teçhizatlarının satın alınması, ekonomik işletilmesi ve bunların teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğümüze ait işlerde iş güvenliğini ve işçi sağlığını koruyacak tedbirlerin alınması, aldırılmasını sağlamak.
 • Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Başkanın vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

 

 ONLİNE İŞLEMLER

 • HOBİ BAHÇESİ AİDAT TAHSİLATI
 • BUDAMA HİZMETİ TAHSİLATI

 

TALEP ÇEŞİTLERİ

 • Bank, çöp kovası ve kent mobilyaları,
 • Hobi bahçesi,
 • Koruluk edinme,
 • Park yapımı,
 • Bitki talebi,
 • Budama ve çim biçme,
 • Çiçek standı.

Dilekçe Örnekleri:

Park Bahçe, Hobi ve Koruluk Adresleri

Galeri

Hobi Bahçeleri

Kuyuluk Tabitat Parkı

Yaşam Köyü