RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA DUTLU- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

Müdür

Mustafa Kemal DUTLU

Temel Görevleri

  • Tüm sıhhi nitelikli işletmeler ile 2. ve 3. sınıf Gayrisıhhi nitelikli işletmeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belgelemek.
  • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri niteliğinde işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belgelemek.
  • Canlı müzik yayını yapan işyerlerine ilgili kurumlardan alınmış yetki çerçevesinde canlı müzik izin belgesi düzenlemek.
  • Nargile sunumu yapmak isteyen işyerlerine, ilgili kurumdan nargile sunum uygunluk belgesi alabilmeleri için, ilgili mevzuat çerçevesinde uygunluğunu tespit ederek belgelendirmek.
  • Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen yabancıların, ilgili mevzuat doğrultusunda alınmış çalışma izinlerine göre işyeri açma ve Çalışma Ruhsatı almalarını sağlamak.
  • Belediyemiz sınırları içerisinde içkili yer bölgesinin belirlenmesi veya revize edilmesi için mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda hazırlık yaparak karar almak üzere belediye meclisine sunmak.
 

Başvuru ve Beyan Formları