TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET ŞÜKRÜ GÜNEŞ-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

Müdür

Mehmet Şükrü GÜNEŞ

Temel Görevleri:

Müdürlüğümüzün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiş görev tanımı, usul ve esaslar çerçevesinde ilçemizdeki 40 mahallede; üretilen evsel nitelikli, bütün organik ve inorganik atık maddeleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen yönetmelikler gereğince, toplum ve çevre sağlığına zarar vermeden en etkili şekilde toplamak ve katı atık düzenli depolama alanına nakletmek,sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle, pazar yerleri ve benzeri alanları temizlemek görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

 

Çalışma Faaliyetleri:

Görev sınırları içindeki kentte;

 • Çöpü toplanacak sokaklar ile temizlenecek sokakları belirlemek,
 • Alan ve sokaklara, eleman ile araç tahsisi etmek,
 • Çöp konteynerlerini, cadde ve sokaklarda uygun yerlere koymak,
 • Genel temizlik, çevre temizliği için gerekli konteyner, araç-gereç ve malzemeyi sağlamak,
 • İlçe halkının temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek.ve bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,
 • Dönemsel analizlerle çöp toplama hizmetlerinin birim maliyetini hesaplamak ve maliyeti en aza indirecek önlemler geliştirmek,
 • Her gün ve en erken saatte çöp toplanması ilkesine ağırlık vermek,
 • İmarlı bölgelerde sokak ve alan süpürmelerinde makinalaşmayı sağlamak ve kaldırım temizliğinde makinalaşmaya geçmek,
 • Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile çevre sağlığı ve çevre temizliğine yönelik eşgüdümlü çalışmalar yapmak,
 • Maliyet analizi, güzergah planlaması ve günlük çalışmaların izlenmesi için planlama ve mühendislik araştırmalarına özel bir önem ve ağırlık vermek,
 • Çöp konteynırlarının belli periyotlarla özel donanımlı yıkama aracıyla yıkatmak, dezenfekte ettirmek,
 • Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, alan ve sokakların süpürülmesi ve semt pazarlarının temizliği ve yıkanması işlemini sağlamak.
 • Temizlik ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.
 • Bakanlıkça yetkilendirilmiş ambalaj atığı toplama ayırma firmalarıyla yapılan Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesiyle, yeniden değerlendirilebilir atıkların kaynağından ayrı toplanması sağlanarak, doğal kaynaklarımızın korunması, depolanan atık hacminin azaltılmasını sağlamak. Projenin verimli hale getirilmesi için, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek.
 • İlçemiz sınırlarında oluşan atık pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel atıklardan ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlanmak.
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda; atık yağların toplanması amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş atık yağ toplama firmasıyla birlikte ilçemizdeki mevcut okullar, kamu kurumları, site ve apartmanlar ile lokanta ve restoranlardan bitkisel atık yağların kaynağından ayrı toplanmasını sağlamak.

 

Hizmetlerimiz:

 

 • İlçemiz sınırları içinde yer alan 40 mahalle ve bu mahallelerde sorumluluk alanımızdaki bulvarlar, caddeler, sokaklar vepazar yerlerinepersoneller aracılığıyla süpürge ile temizlik hizmeti götürülmekte,
 • 15 adet çöp toplama aracı ve 1 adet semi treyler tırla tüm ilçede vardiya usulü evsel atıkların günlük olarak toplanılması ve Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama alanına nakli sağlanmakta,
 • 3 adet yol süpürme aracı ile pazar yerleri, bulvar ve caddeler temizlenmekte,
 • 9 adet traktör, 3 adet damperli kamyon ve 2 adet iş makinesi aracılığıyla ilçemizdeki site, apartman vb. gibi alanlardan çıkan bahçe atıklarının, eski eşya atıklarının toplanılması sağlanarak, oluşabilecek herhangi bir çevre kirliliği probleminin önüne geçilmektedir.
 • Sahil kısmında düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmekte hem de deniz kirliliği engellenmeye çalışılmaktadır.
 • İlçemizdeki nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan çöp miktarının da sağlıklı bir şekilde toplanılmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla çöp konteyneri alımları yapılarak, ihtiyaç olan yerlere dağıtılmaktadır.
 • Yine çöp konteynerlerinden kaynaklı görüntü kirliliğini önlemek, sağlıklı bir toplama sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bakım ve onarım ihtiyacı olan çöp konteynerlerinin iç atölyemizde tamir ve bakımı yapılmakta belirli periyotlarla da konteynerlerin dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.
 • Müdürlüğümüze gelen şikayet ve talepler en kısa sürede çözülmeye çalışılarak, belediyemizle alakalı olmayan durumlar ilgili kurumlara iletilerek sorunun giderilmesi sağlanmaktadır.
 • Bakanlıkça yetkilendirilmiş ambalaj atığı toplama ayırma firmalarıyla yapılan Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesiyle, yeniden değerlendirilebilir atıkların kaynağından ayrı toplanması sağlanarak, doğal kaynaklarımızın korunması, depolanan atık hacminin azaltılması hedeflenmiştir. Projenin verimli hale getirilmesi için, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile her yıl eğitim öğretim dönemlerinde okullar arası yarışmalar düzenlenmektedir.
 • İlçemiz sınırlarında oluşan atık pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel atıklardan ayrı toplanarak bertaraf edilmesinin sağlanması amacıyla okullarda, kamu kurumlarında, muhtarlıklarda vb. yerlerde atık pil toplama kutuları bulunmaktadır.
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda; atık yağların toplanması amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş atık yağ toplama firmasıyla birlikte yapılan protokolle ilçemizdeki mevcut okullara, muhtarlıklara ve kamu kurumlarına, talep olması durumunda site ve apartmanlara da atık yağ toplama bidonları bırakılmaktadır.

 

Talep Çeşitleri:

 

 • Çöp konteyneri talebi
 • Çöp konteynerinin boşaltılması talebi
 • Çöp konteynerlerinin yıkanması talebi
 • Çöp konteynerinin mevcut yerinin değiştirilmesi talebi
 • Cadde ve sokakların süpürülmesi talebi
 • Cadde ve sokağın yıkanması talebi
 • Bahçe atıkları ve eski eşyaların alınması talebi
 • İnşaat atıkları ve molozların alınması talebi
 • Sahil temizliği talebi
 • İbadethanelerin temizlenmesi talebi
 • Okul bahçelerinin temizlenmesi talebi
 • Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için geri dönüşüm kutusu ve ayrı toplanan ambalaj atıklarının alınması talebi
 • Atık pil kutusu ve pillerin alınası talebi
 • Atık yağ toplama ekipmanı ve toplanan yağların alınması talebi
 • Apartman ve sitelerin dezenfekte edilmesi talebi
 • Diğer (sınıflandırılmamış) atıkların alınması talebi

Galeri