Ulusal Üyelikler

Mezitli Belediyesinin imzacı olduğu ulusal birliktelikleri.

Birlik, belediyelerin çağdaş belediyecilik hizmeti vermeleri yönünde giderek artan ve karmaşıklaşan görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, merkezi yönetim kurumları ile ulusal ve uluslararası platformlarda onları temsil etmek, hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur.

Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 yılında başlatılan bir projedir. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle (Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyonkarahisar, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale) 2 Aralık 2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuştur. 22.12.2004 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

 

Sağlıklı Şehirler Ağı günümüzde 5 bölgede 1400 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu güçlü bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu ağı ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği temsil etmektedir.

 

Sağlıklı Kentler Birliği, kuruluşundan bu güne ele aldığı konu ve çalışmalar ile kuruluş amacını oluşturan “Sağlıklı Şehirler” kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürmüştür. “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, uluslararası kongreler, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye belediyeleri bir araya getirmiştir. Basılı ve görsel yayınlar ile elde edilen birikimler ve sonuçlarla farkındalık ve sosyal duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Birliğin amacı; Tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli, müşterek nitelikli hizmetlerle sınırlı olarak, belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlamak, bu kapsamda hizmet Vermektir. Birliğin Çalışma Alanı Üye Olan Belediyelerdir.

 

Mevcut Üye Belediyeler:

 

Mersin İli: Mezitli Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Silifke Belediyesi, Aydıncık Belediyesi

Adana İli: Çukurova Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Karataş Belediyesi

Kahramanmaraş İli: Nurhak Belediyesi

Malatya İli: Hekimhan Belediyesi

Niğde İli: Yıldıztepe Belediyesi, Kemerhisar Belediyesi

Osmaniye İli: Toprakkale Belediyesi,

Konya İli: Tuzlukçu Belediyesi,

Adıyaman İli: Çakırhüyük Belediyesi, Kesmetepe Belediyesi, Yaylakonak Belediyesi,

Aksaray İli: Yeşiltepe Belediyesi Ve Taşpınar Belediyesi’dir.

Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur. Birliğin 455 üye belediyesi bulunmaktadır.