Uluslararası Üyelikler

 

Mezitli Belediyesinin imzacı olduğu uluslararası birliktelikleri.

Avrupa’daki seçilmiş yerel yönetimler ve yerel katılımcılardan oluşmakta olan bu ağ, Avrupa’nın 6 büyük kenti olan Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milan ve Rotterdam kentlerinin belediye başkanları tarafından 1986’da kurulmuştur. Bugün, Avrupa’nın en büyük 130 kentinin belediyesini ve 40 daha küçük ölçekli ve 35 ülkeden 130 milyon vatandaşı olan ortak kenti bir araya getiren bir platform haline gelmiştir. 6 tematik forum aracılığı ile geniş ölçekli çalışma grupları, projeler, etkinlikler ve eylemlerle üyelerine bilgi ve fikirlerin değişilebildiği, paylaşıldığı platformları oluşturmuştur. Bu tematik gruplar aşağıdaki gibidir:

 1. Kültür Forumu
 2. Ekonomik Kalkınma Forumu
 3. Çevre Forumu
 4. Bilgi Toplumu Forumu
 5. Hareketlilik Forumu
 6. Sosyal İşler Forumu

Forumlar, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programındaki hibe başlıkları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Her forumdaki üyeler, EUROCITIES tarafından ilgili proje çağrıları ve ortaklık konularında bilgilendirilmekte ve ilgili ağlara erişimleri sağlanmaktadır: Atık yönetim planı, atık geri dönüşüm planı, çöp ayrıştırma, temiz enerji konularında diğer imzacı üyelerle fikir alışverişlerinde bulunup, yararlı olanları faaliyete geçirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Yapılan toplantılarda hava kalitesi, iklim değişikliği, enerji verimliliği, yeşil alanlar, biyolojik çeşitlilik vb. konular ele alınmaktadır. Plastik gibi imhası mümkün olmayan atıkların üretim süreçlerindeki firmalara müdahale yöntemleri, Avrupa Birliği’nin atık toplama yönetmeliği gibi konular görüşülerek, imzacı üyelere bilgi desteği sağlanmaktadır. Mezitli Belediyesi olarak Eylül 2015’de Çevre Çalışma Grubuna üyeliğimiz kabul edilmiştir.

 

Mezitli Belediyesi olarak Avrupa Birliği’ndeki ülkemiz mevzuatımızı ilgilendirecek konuları takip ederek belediyemiz yetkileri çerçevesinde 21. Yüzyıl belediyecilik sistemine yakışan bir hizmet sunabilmek için gerekli düzenlemeler hususunda bilgi sahibi olmaya, sürece dahil olarak gelişmelerin lehimize olması için kendi mevcut durumumuzu aktarmaya ve kentimizi Avrupa’da; Dünya‘da en iyi şekilde tanıtmamıza katkı sunmaktadır. Belediyemiz bünyesindeki atık yönetimi faaliyetleri ve sosyo-kültürel hizmetlerin koordineli olarak belediyemiz stratejileri kapsamında düzenlenmesi gerekliliği, vb. Konularda kapasitemizi arttırmaktadır.

 

Avrupa Kentler Ağı Çevre Grubu

Yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı toplantıda ayrı atık toplama yönetmeliği, yaptırımları, plastik gibi imhası mümkün olmayan atıkların üretim süreçlerindeki firmalara müdahale; müdahale yöntemleri vb. konular ele alınmıştır. İtalya, İspanya, İngiltere, İrlanda, Kuzey İngiltere, Moldovya, Finlandiya, Danimarka vb. ülkelerle birlikte, Türkiye’den Mezitli Belediyesi de yer almıştır. Avrupa Komisyonu, Çevre Genel Müdürlüğü’nden Yeşil Ekonomi Direktörü’nün, Avrupa Belediye Atıkları İdaresi Başkanı ve EUROCITIES Genel Sekreteri, Avrupa Komisyonu Çevre ve Balıkçılık konusundan sorumlu vekil, Bölgeler Komitesi Başkanı; İtalya’da Avellino Valisi’nin görüşleri bildirilmiştir. Bu kapsamda toplantı sonrasında Mezitli Belediyesi bünyesindeki ilgili birimler ve Mersin ilindeki ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ikili görüşmeler yapılarak Oslo’da imzalanan Plastik Deklarasyonu ve Mezitli’de yapılabilecekler üzerine planlamalar yapılmıştır.

Eurocities, Çevre Forumu Ekim 2019, Oslo Belediye Binasında Toplantı Katılımcıları ile hatıra fotoğrafı.

UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı); IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan uzun bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS – Dünya Büyükşehirler Birliği’ni de alarak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” adı altında birleşmişlerdir. Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Teşkilat, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumaktır.

 

UCLG uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler,  yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü durumundadır. Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma konusunda 100 yılı aşkın bir  tecrübenin günümüzdeki temsilcisi olan, dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından biri olarak UCLG-MEWA; bölgemizdeki yerel yönetimlerin uluslararası platformlarda etkin temsilinin sağlanması, güçlü yönetişim yapılarının kurulması ve uluslararası gündemlerin yerelleştirilmesi konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Mezitli Belediyesi olarak UCLG ve UCLG-MEWA’ya 2016 yılında resmi olarak üyeliğimiz kabul görmüştür.

 

Mezitli Belediyesi olarak UCLG ve UCLG-MEWA’ya 2016 yılında resmi olarak üyeliğimiz kabul görmüştür.

 

Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak bölgemizdeki yerel yönetimlerin ulusal sınırları aşan sesi ve uluslararası arenadaki savunucusu olmayı amaçlamaktadır. Yoğun bir küresel gündeme ev sahipliği yapan ve yerelin çağı olarak da adlandırılan bu yüzyıl biz yerel yönetimlere tarihi bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk, en genel ifadeyle; uluslararası gündemlerin kentlere uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik yerelleştirme çalışmalarının zaman kaybetmeksizin yapılmasıdır.

 

“Sürdürülebilir kalkınmanın insanlığın ortak hedefi olarak belirlendiği 1992 Rio BM Yeryüzü Zirvesi temelinde belirlenen hedeflere ulaşılmasına yönelik eylem planlarını içeren “Gündem 21” başlıklı belge, tüm BM üyesi ülkelerce kabul edilmiştir. 2000 yılına gelindiğinde ise daha adil bir dünya düzeni, fırsatlara erişim konusunda eşitlik ve çevrenin korunması gibi kalkınmanın temel unsurlarının 8 başlıkta bir araya getirildiği BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kabul edilmiştir. Bu manada UCLG-MEWA Türkiye’de Yerel Gündem 21 Ağı Kanalıyla Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi Programı’nın da koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

 

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin geçerliliğinin sona erdiği 2015 yılına gelindiğinde, küresel hedefler daha kapsayıcı ve evrensel bir hale getirilerek, 2030’a kadar insan onuruna yakışır bir hayat düzenin oluşturulmasını amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kabul edilmiştir. Bu yeni süreç, Yerel Gündem 21 Programı’ndan edindiğimiz tecrübemizle, bizlere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de bölgemiz ölçeğinde yerelleştirilmesi konusunda önemli bir fırsat sunmuştur.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kentlerde hayata geçirilmesi için bir çerçeve sunan; 2016 yılında Kito, Ekvator’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı sırasında kabul edilen Yeni Kentsel Gündem de bizler içi önemli bir referanstır. Tüm bu tecrübe ve referanslarla birlikte UCLG-MEWA ile birlikte oluşturduğumuz sinerjiyi, bölgemizde kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeniliklere cevap veren Mezitli oluşturma noktasında çalışmalarımıza yansıtmaya devam ediyoruz.

Şehir sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi için giderek artan önemde ve ilginç bir faaliyet alanıdır. Birçok çalışma ve rapor, yoksulluk, şiddet, sosyal dışlanma, kirlilik, standardın altında olan barınma, orta ve genç yaştaki insanların karşılanamayan ihtiyaçları, evsiz insanlar ve göçmenler, sağlıksız yerleşim planlaması, katılımcı çalışmaların eksikliği ve eşitsizlik ile sürdürülebilir gelişme konusuna ciddi şekilde eğilme ihtiyacı şeklinde sıralanabilecek sağlık alanında büyüyen tehditleri vurgulamaktadır. Avrupa Bölgesi’nde Sağlıklı Şehirler Projesi, bu tür problemlere bütüncül bir yaklaşımın değerini göstermektedir. Bu, açık bir politik taahhüdü, kurumsal değişim ve sektörler arası ortaklığı, sağlık ve yaşam koşullarının tüm açılarını hedefleyen yenilikçi faaliyetleri, Avrupa ve ötesindeki şehirler arasında yoğun bağlantıları içeren bir süreç aracılığıyla, yerel düzeyde herkes için sağlık temalı politika ve programları geliştirmek için etkili ve popüler bir mekanizmadır.

 

DSÖ Avrupa Bölgesindeki otuzdan fazla ülkeden 1000’in üzerinde şehir ve kent, sağlıklı şehir sıfatını almıştır. Bunlar; ulusal, bölgesel, metropoliten ve tematik sağlıklı şehirler ağlarının yanı sıra, daha ileri aşamadaki sağlıklı şehirler için DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı ile de bağlantılıdır. Bu ağlara katılan şehirler, korunmasız grupların ihtiyaçlarına, yaşam stillerine, çevre sağlığına hitap eden sektörler arası iş birliği, toplumsal gelişim inisiyatifleri ve programlarını baz alan, şehir sağlık profilleri ve şehir sağlık planları ve stratejilerini ve Gündem 21’i içeren geniş bir program ve ürün aralığını geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı, sorumluluk ve yeniliği geliştirmek için anahtar bir yapılanmayı temsil etmekte ve değerli bir uzmanlığın, meşruluğun ve devam eden öğrenmenin bir kaynağıdır. Ulusal ağlar ve uluslararası-ulusal düzeyde çok sayıda bulunan tematik/konu bazlı ağlar, tüm geleneksel politik, profesyonel, bölgesel ve sektörel sınırların ötesine geçen dinamik iş birliği ve yenilik ağı içinde gelişmektedir.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz’ın kapsamı “Hedefler, Gereksinimler ve Stratejik Yaklaşımlar”, 1987 yılından itibaren 30 yılı geçen Sağlıklı Şehirler Projesi hareketinin olgunlaşan bir yol haritası olarak bizlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

 

2016 yılında DSÖ Avrupa Bölgesi’nden belediye başkanları ve politikacılardan oluşan Politik Vizyon Grubu 18 ay süresince gerçekleştirdiği toplantılar ve yazışmalar dahil olmak üzere bölgesel çalışmaları gerçekleştirerek, 13 Şubat 2018 tarihinde, “Herkes için Daha Sağlıklı ve Daha Mutlu Şehirler” Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı sağlandı. Sağlık ve refah için bir Avrupa politika çerçevesi Sağlık 2020, BM Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi ve DSÖ’nün 13.Genel Çalışma Programı (GPW13) 7. Faz’ın genel çerçevesini çizmektedir.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan şehirlerin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesinde, sağlıklı beslenme şekillerinin teşvik edilmesinde, bütün şehirler farklı iken; ekonomik, politik ve kültürel inovasyonun merkezi konumunda olmaları ve büyük kamusal kaynakları, altyapıyı, yatırımları ve uzmanlık alanlarını yönetme noktasında stratejik bir role sahip oldukları da bilinmektedir. Bu düşünceye ve yaklaşıma sahip dünyada Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı’nı imzalayarak ortak bir dil ve eylem bütünlüğünü yakalamak isteyen 209 yerel yönetim bulunmaktadır.

 

Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı’nı imzalayan bir kent olmanın avantajları;

 • En iyi çalışmaları paylaşma, daha sürdürülebilir gıda sistemlerine ulaşmak adına hız kazanmak için işbirlikler kurma,
 • Karar alma süreçlerinde politik ve stratejik destek sağlama,
 • Gıda güvenliği ve sürdülebilirlik alanlarında dünya çapında uzmanlarla bağlantı kurmaktır.

Mezitli Belediyesi, Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı’nı imzalayarak aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

 1. İnsan haklarına dayalı bir çerçevede kapsayıcı, dayanıklı, güvenilir, çeşitli, bütün insanlara sağlıklı ve uygun fiyata gıda sağlayan, israfı en aza indiren, iklim değişikliğine uyum sağlarken ve etkilerini azaltırken biyoçeşitliliği koruyan, sürdürülebilir gıda sistemlerini geliştirmek için çalışmayı;
 2. Gıda temini ve dağıtımı, sosyal koruma, beslenme, eşitlik, gıda üretimi, eğitim, gıda güvenliği ve israfı azaltma gibi sosyal, ekonomik, çevresel politikalara, projelere ve girişimlere kentsel gıda politikası ile ilgili konuları entegre etmek için çalışarak, belediye ve toplumsal düzeylerde birimler ve sektörler arası iş birliğini teşvik etmeyi;
 3. Gıda ile ilgili kentsel politika ve projeler ile yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası politika ve süreçler arasında tutarlılık aramayı;
 4. Gıda ile ilgili bütün politikaların, projelerin ve girişimlerin oluşturulmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde gıda sistemi içerisindeki bütün sektörleri (yakın çevredeki makamlar, teknik ve akademik kuruluşlar, sivil toplum, küçük çaplı üreticiler ve özel sektörü de kapsayacak şekilde) dahil etmeyi;
 5. Eşit, dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşumunu teşvik etmek için, mevcut kentsel politikaları, planları ve düzenlemeleri gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmayı;
 6. Her kentin kendi kentsel gıda sistemini geliştirmesi için başlangıç olarak Eylem Taslağı’nı kullanacağız, uygun bir zamanda katılımcı şehirlerle, ulusal yönetimimizle ve uluslararası temsilciliklerle gelişmeleri paylaşmayı;
 7. Gıda politikası eylemlerimize katılmaları için diğer şehirleri teşvik etmeyi taahhüt etmektedir.

UN Global Compact’in 10 ilkesi insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 ilkeyi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar. UN Global Compact’in 10 ilkesi konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır. 10 ilkenin temel aldığı bildirgeler şunlardır:

 

İNSAN HAKLARI

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

 

ÇALIŞMA STANDARTLARI

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

 

ÇEVRE

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi1 (BBKİES) iklim değişikliği ile mücadele etmek ve düşük emisyonlu, iklim dirençliliğine sahip bir geleceğe adım atmak için gönüllü eylemleri teşvik edip destekleyen uzun vadeli ortak bir vizyona sahip dünyanın en büyük şehir ve yerel yönetim ittifakıdır. Bu işbirliği dünya nüfusunun yaklaşık %10’unu temsil eden, 6 kıtada farklı büyüklükte binlerce şehri ve 120’den fazla ülkeyi bir araya getirmektedir.

 

BBKİES ile şehirler ve yerel yönetimler, ulusal yönetimlerin Paris Anlaşması’nın hedeflerini sağlamak için belirledikleri taahhütlere uyarak gönüllü olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katılmaktadır. Bu katılım yalnızca cesur yerel eylemlerde bulunmak için değil ayrıca belediye başkanlarının daha fazlasını daha hızlı yapmasına olanak sağlayan yenilikçi çözümleri paylaşmaları amacıyla dünya genelindeki meslektaşlarıyla birlikte çalışmaları içindir. BBKİES şehirleri, ilgili bölgesel paydaşlarla desteklenerek bilgi ve fikirlerini bir araya getirmekte ve birbirleriyle paylaşmaktadır.