YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET KIRATLI-YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

Müdür

Mehmet KIRATLI

Temel Görevleri:

 • İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak ilerlediğini kontrol eden yapı denetim firmalarının hak edişlerini onaylamak,
 • Asansörlerin periyodik kontrol ve tescil işlemleri ile ilgili belediyeye düşen sorumlulukları yerine getirmek,
 • Kaçak yapılaşmayı engellemek
 • Gecekondu faaliyetlerini engellemek

 

Online İşlemler:

 • Şikayetler ve değerlendirilmesi.

 

Talep Çeşitleri:

 • Kaçak yapıların kontrolleri
 • Ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma ile ilgili kontroller
 • Asansörlerin periyodik kontrol durumları
 • Asansörlerin tescil durumları
 • Asansörlerin periyodik kontrol raporlarının şikayet durumunda incelenmesi
 • Gecekondu faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yapmak.