ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN SOLAK -ZABITA MÜDÜRÜ

Müdür

Hüseyin SOLAK

 

Müdürlük Yönetmeliği

Belediye Zabıta Yönetmeliği-Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Pazar Yeri Düzenleme Yönetmeliği

 

Temel Görevleri

Kanun, yasa, yönetmelik ile Belediye karar organlarınca alınmış olan kararları uygulamak, kanunda öngörülen cezai yaptırımları yerine getirmek suretiyle ilçe halkının sağlık, selamet ve huzurunu korumakla görevlidir.

 

ÇALIŞMA FAALİYETLERİ KONU BAŞLIKLARI

 

 1. İşletme Ruhsatlarının Denetimi

İşyeri Türü: Sıhhi- Gayrisıhhi-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

 • İşletme ruhsatının olup/olmadığı
 • Ruhsatta belirtilen kullanım alanına uyup/uyulmadığı
 • Ruhsatta belirtilen faaliyet konusuna uyup/uymadığı
 • Ulusal Tatil ve Bayram Günleri izin belgesi olup/olmadığı
 • Canlı Müzik Ruhsatı olup/olmadığı
 1. Pazar Yerleri Denetimi

Pazar Yerleri Türü: Semt Pazarı, Kadın Üretici Pazarı ve Sosyete Pazarı

 • Etiketsiz mal/ürün satışı yapılması
 • Bağırarak satış yapılması
 • Birim fiyatında küsuratlı(yarım-çeyrek) ibaresi kullanılması
 • Ayıplı mal satışı yapılması
 • Faaliyeti esnasında vatandaşa ahlak dışı (hakaret edici) söylemlerde bulunulması
 • Tahsisli alan dışında ürün satış ve teşhiri yapılması
 • Pazar alanı içinde pazarın huzur ve sükûnetini bozucu davranışlarda bulunulması
 • Adına tahsis işlemi yapılan faaliyet konusunda iştigal edip/ edilmediği
 • Ölçü ve ayar aletlerinin uygunluğu
 • Belediye karar organlarınca Pazar yerlerine yönelik alınmış olan veya çıkarılmış olan yönelik ve şartnamelere uygun faaliyet gösterip/gösterilmediğine dair denetimler
 1. Gürültü Denetimi

Gürültü Türü:

 • Ticari işletmelerde canlı müzikten kaynaklı gürültüler
 • Sınai ve zirai üretim yapan işyerlerinden kaynaklı gürültüler (GayrisııhiMüesese)
 • Ticari işletmelerde bulunan jeneratör, havalandırma ve iklimlendirme cihazlarından kaynaklı gürültüler
 • Hurdacı ve seyyar satıcılar tarafından sebep verilen gürültüler
 1. Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvan Besiciliği Denetimi
 • Meskun mahal kapsamına giren bölgelerde hayvan beslenmesi hakkında (6360 sayılı Kanunla bağlanan yerler hariç)
 • -Site ve apartman bünyesinde beslenen hayvanlardan kaynaklı ses, gürültü ve çevre kirliliği hakkında
 1. Sahipli Hayvan Besiciliği Denetimi
 • Aşı ve kimlik kartları kontrol ve tespiti
 • Hayvanın beslenip/barındırıldığı alanın koşullarının tespiti
 • Beslenmesi yasak olan hayvanların tespiti halinde ilgili kuruma bildirim yükümlülüğü

 

 1. Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Denetimi
 • Mama ve barınma yer talepleri
 • Kötü muamelede bulunulması
 • Kontrolsüz ses ve saldırı olayları

 

 1. Çevre Kirliliği Denetimi
 • Ticari işletme veya firmadan kaynaklı şikâyetler
 • Özel ve tüzel kişilerden kaynaklı şikâyetler
 • Geri dönüşüm ve hurdacılardan kaynaklı şikâyetler
 • Kamu alanları bünyesinde kullanılan her türlü araç ve gereç üzerine izinsiz afiş ve broşür afişi asım ve dağıtımı yapıldığına dair şikâyetler
 1. Kamu Alanlarının Denetimi
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan park, bahçe, yol, kaldırım, anıt, abide, çeşme, tesis, sit alanı, hizmet binası, araç, gereç vb. yerlere zarar verilmesi ve amacı dışında kullanılması ve gasp edilmesi hakkında
 1. Kamu Alanlarının İşgaline İlişkin Denetimler
 • Ticari işletmelerden kaynaklı
 • İnşaat firmalarından kaynaklanan
 • Seyyar satıcılar tarafından kaynaklanan
 1. Seyyar Satıcıların Denetimi
 • Gıda güvenirliğine uygun olmayacak şekilde ürünlerin açıkta satılması
 • Araç üstü ve kaldırım üzerinde satış yapılması
 • Satış esnasında gürültü, temizlik, uygunsuz araç parkı vb. konularda yaşanılan olumsuzluklar
 • Haksız rekabet ve kazanca sebebiyet verilmesi
 • Tüketicinin korunması hükümlerine uygun satış yapılmaması
 1. Dilencilere Yönelik Denetimler
 • Topluma yönelik duygu sömürüsü yaparak, çöp konteynerleri, trafik ışıkları ve insanların yoğun olduğu yerlerde haksız kazanç sağlanması
 1. Hava Kirliliği Denetimi
 • Tarım alanlarında ateş yakılması
 • Ticari işletmelerin faaliyeti esnasında kaynaklanan is, duman ve koku
 • Ayırma ve ayrıştırma faaliyetinden kaynaklı is, duman ve koku
 • Gayrisıhhi Müessese niteliğinde faaliyet gösteren sınai ve zirai işletmelerden kaynaklı koku
 1. Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yapılan Denetimler
 • Ticari işletmeler
 • Pazar yerleri

Galeri